Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
17.05.2016
Ngày 16/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương đã đến khảo sát hoạt động tại khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, bắt đầu chuyến công tác tại các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác khảo sát hoạt động của Nhà máy Giầy da thể thao tại khu công nghiệp Thạnh Lộc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cùng lãnh đạo các sở, ngành đã cùng đoàn đến khảo sát hoạt động tại Nhà máy Giầy da thể thao, Nhà máy Bia Sài Gòn – Kiên Giang và Nhà máy Gỗ MDF.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thạnh Lộc, đã góp phần tạo việc làm cho người lao động, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng phục vụ tiêu dùng và nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Ngày 17/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khó khăn, vướng mắc của tỉnh./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 2106
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan