Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
12.03.2014
Sáng 11-3, Ông Lê Văn Thi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Trong năm 2013, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã chung sức, chung lòng thi đua lao động, sản xuất, công tác tạo động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, góp phần quan trọng hoàn thành 15/22 chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản của tỉnh.

Lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội có các phong trào thi đua tiêu biểu như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật và công nghệ mới”, “Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Cánh đồng mẫu lớn”, “Một vụ lúa, một vụ tôm”…

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt gần 60 ngàn tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 44 triệu đồng/người/năm, tăng 11% so với cùng kì. Sản lượng lúa đạt trên 4,4 triệu tấn, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản gần 600 ngàn tấn. Kim ngạch xuất khẩu 663 triệu đô, tổng thu ngân sách Nhà nước gần 5 ngàn tỉ đồng.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, chất lượng dạy và học được nâng lên, tỉ lệ học sinh bỏ học giảm, tình hình dịch bệnh ở người giảm so với cùng kì. Công tác tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm, có sự phối hợp khá chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến,… Bước đầu tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị.

Về thành tích khen thưởng cấp Nhà nước, toàn tỉnh có 13 tập thể, 99 cá nhân được tặng 112 huân chương các hạng, Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 11 cờ thi đua và 183 bằng khen, 01 danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Cấp tỉnh đã trao tặng 63 cờ thi đua, 503 tập thể lao động xuất sắc, gần 2.300 bằng khen và trên 500 danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Về khen thưởng chuyên đề, đột xuất: Cấp Nhà nước 2 huân chương lao động, 9 bằng khen của Thủ tướng; cấp tỉnh trên 3000 bằng khen. Khen thưởng thành tích cống hiến: Cấp Nhà nước 01 huân chương độc lập hạng ba và 02 huân chương lao động hạng ba.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Lê Văn Thi yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng. Cần tránh chạy việc theo thành tích trong quá trình thi đua. Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang – Lê Văn Thi đã phát động phong trào thi đua năm 2014 với chủ đề Đồng tâm hiệp lực thi đua tích cực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 814
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan