Tin nóng
22.02.2014
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi vừa ký ban hành công văn xác định nhu cầu bố trí sử dụng trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

Trí thức trẻ giúp dân làm kinh tế (ảnh – Internet).Theo đó, tỉnh Kiên Giang tuyển dụng 18 trí thức trẻ, tương ứng với 18 chức danh công chức xã bố trí cho các huyện: An Biên, An Minh, Giang Thành, Giồng Riềng, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

Các vị trí tuyển dụng trí thức trẻ gồm: Văn phòng - thống kê, địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội. Sau khi tuyển chọn các trí thức sẽ được đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết trước khi về xã công tác.

Yêu cầu chung để được tuyển dụng là phải tốt nghiệp đại học trở lên và đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Đề án 500; trong thời gian công tác tối thiểu 5 năm tại xã các trí thức tình nguyện sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức tốt được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nếu đủ điều kiện thì được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật./.

Minh Châu

Số lần đọc: 2135
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan