Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
22.02.2014
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi vừa ký ban hành công văn xác định nhu cầu bố trí sử dụng trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

Trí thức trẻ giúp dân làm kinh tế (ảnh – Internet).Theo đó, tỉnh Kiên Giang tuyển dụng 18 trí thức trẻ, tương ứng với 18 chức danh công chức xã bố trí cho các huyện: An Biên, An Minh, Giang Thành, Giồng Riềng, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

Các vị trí tuyển dụng trí thức trẻ gồm: Văn phòng - thống kê, địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường, tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch, văn hóa - xã hội. Sau khi tuyển chọn các trí thức sẽ được đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết trước khi về xã công tác.

Yêu cầu chung để được tuyển dụng là phải tốt nghiệp đại học trở lên và đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Đề án 500; trong thời gian công tác tối thiểu 5 năm tại xã các trí thức tình nguyện sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các đội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức tốt được cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nếu đủ điều kiện thì được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật./.

Minh Châu

Số lần đọc: 984
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan