Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
07.06.2016
Sáng ngày 3/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan liên quan; đầu cầu các địa phương trên cả nước. Dự tại điểm cầu Kiên Giang có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy – Nguyễn Thanh Nghị; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng; lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số, sở, ngành liên quan của tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, năm 2015, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao với hơn 76,5% dân số cả nước có BHYT; đầu năm 2016, có hơn 70,8 triệu đối tượng tham gia BHYT, tăng khoảng 0,83 triệu, tương đương 1,2% so năm 2015 và đang tích cực triển khai để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 78% dân số có BHYT đạt theo Quyết định 1584/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành quyết định điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020 với định hướng phấn đấu đến năm 2020, cả nước có ít nhất 90% dân số có BHYT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh để hướng tới BHYT toàn dân, phấn đấu đến 2020 có ít nhất 90% dân số tham gia BHYT. BHXH Việt Nam với vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT, cần phân định rõ trách nhiệm của mình cũng như hệ thống BHXH ở các địa phương; đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về những giải pháp, cơ chế, chính sách liên quan việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT. Tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu theo cơ chế dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT. Ngay trong năm 2016, Chính phủ cho phép sử dụng nguồn kinh phí kết dư của BHXH Việt Nam để thực hiện hỗ trợ theo các nhóm đối tượng tham gia BHYT. BHXH Việt Nam kết nối liên thông toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh nhằm tạo điều kiện thanh toán cũng như khám chữa bệnh thuận lợi hơn.

Yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHYT, không phân biệt đối với người bệnh được khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT khám, chữa bệnh và giảm chi từ tiền túi của người bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của các bệnh viện; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí, truyền thông giám sát.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tinh thần, thái độ phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đưa tỉ lệ tham gia BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, 5 năm của địa phương và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu này hằng năm, 5 năm tại địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức và người có điều kiện hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Đồng thời, thực hiện tốt việc giám sát thực hiện Luật Bảo hiểm y tế.

Tỉnh Kiên Giang, năm 2015 toàn tỉnh có trên 1,244 triệu người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 70% dân số; có 22.472 lượt người được giải quyết chế độ BHXH, tăng 1.885 lượt người so với năm 2014, với tổng số tiền chi trả 540 triệu đồng. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn chủ động phối hợp với ngành Y tế để giải quyết những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện khám, chữa bệnh bằng BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, theo đó có trên 2,371 triệu lượt người tham gia khám, chữa bệnh bằng BHYT được giải quyết quyền lợi, với số tiền 620 tỷ đồng./.

Phan Hoa

Số lần đọc: 2900
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan