Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
21.08.2017
Chiều ngày 16/8/2017, ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Phạm Công Khâm - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì cuộc họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá năm 2917. Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá và Ban Bảo vệ Di tích đình Nguyễn Trung Trực cùng tham dự.
Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh: Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức hằng năm, cho nên phải có sự đổi mới về quy mô, nâng tầm và mở rộng các sản phẩm, sự kiện hấp dẫn để quảng bá, tạo điểm nhấn và phát huy tiềm năng du lịch của tỉnh…
Theo dự thảo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh, hoạt động Lễ hội được diễn ra từ ngày 15/10 - 17/10/2017 (nhằm ngày 26/8 - 28/8/2107 âm lịch), tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nội dung dự kiến 02 phần:
Phần lễ gồm: Lễ thắp hương của Đoàn đại biểu dân, quân, chính, Đảng tỉnh; Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội; các nghi lễ cổ truyền; Lễ Dâng hương tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực.
Phần hội gồm: Hoạt động chợ phiên; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.
Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đặc biệt là tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, bảo vệ biên giới hải đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay. Đây còn là hoạt động hưởng ứng “Năm Du lịch quốc gia - Lào Cai 2017”./.

Thiên Đăng

Số lần đọc: 8413
Theo Website Kien Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan