Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
12.04.2014
Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm 2014 của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 10/4/2014, Ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp mặt thân mật với cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân lực lượng vũ trang đương chức và nghỉ hưu, các vị chức sắc, Ban Quản trị các chùa và người có uy tín tiêu biểu là dân tộc Khmer trong tỉnh (ảnh).

Ông Danh Vuông, Phó Ban Dân tộc tỉnh đã đọc thư chúc mừng Tết Chôl-Chnăm-Thmây của Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ và Chỉ huy các Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang gửi đến các vị sư, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh với lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm qua, Kiên Giang đã đạt mức độ tăng trưởng kinh tế khá; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đã được đầu tư có trọng điểm và ưu tiên đối với đồng bào dân tộc vùng khó khăn, biên giới, biển, đảo; các chương trình mục tiêu quốc gia đã được đầu tư nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt hơn chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer như: Các chương trình hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng hiện cư ngụ trên địa bàn tỉnh.

Đón Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm nay, Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ và Chỉ huy các Lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang mong muốn các vị sư, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng tình đoàn kết và nâng cao cảnh giác cách mạng, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, nâng cao ý thức tự lực vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc./.

Thanh Hiệp

Số lần đọc: 768
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan