Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
23.06.2014
Qua 2 ngày làm việc khẩn trương trên tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2014-2019 đã thành công tốt đẹp (ảnh).

Đại hội đã hiệp thương cử ông Trương Thắng Trận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội cũng đã kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện công tác Mặt trận nhiệm kỳ VIII và đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu công tác Mặt trận nhiệm kỳ IX 2014-2019 và chương trình hành động của Mặt trận với 5 nội dung là: Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đồng bộ; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân và kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đại hội đã cử Đoàn Đại biểu của tỉnh dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại Đại hội, bà Đặng Tuyết Em – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng Mặt trận và các tổ chức thành viên đã đóng góp quan trọng vào những thành tích đạt được của tỉnh nhà trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Đặc biệt là Mặt trận đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống xã hội như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Riêng cuộc vận động quĩ vì người nghèo đã vận động được gần 200 tỉ đồng, cất và sửa chữa trên 17 000 căn nhà cho nguời nghèo. Ngoài ra Mặt trận cũng thực hiện khá tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND giúp cho UBND tỉnh và các ngành chức năng giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Cũng tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần quan tâm một số nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tiếp tục phát huy vai trò chức năng của 28 tổ chức thành viên, thông qua đó để phát động các phong trào hành động cách mạng của quần chúng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, hàng quí phải xây dựng được báo cáo về tình hình nhân dân. Chú ý phổ biến nhân rộng các mô hình hay để tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Kiên Giang tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bức trướng với dòng chữ:“Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập và phát triển”./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 724
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan