Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
21.04.2016
Sáng ngày 20/4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định Dự án: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch Nông nghiệp - nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn – Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị, cùng tham dự có các thành viên Hội đồng, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và đơn vị tư vấn lập dự án.
Hội đồng thẩm định nghe Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày báo cáo.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định đã nghe đại diện Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình bày báo cáo tóm tắt Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp – nông thôn, gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó thể hiện 03 nội dung chính: Thực trạng phát triển và kết quả thực hiện quy hoạch nông nghiệp, nông thôn năm 2010-2015; điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng thẩm định góp ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn – Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho rằng, Dự án đã được đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, chỉnh sửa ý nhiều lần, Dự án đã bám sát nội dung, yêu cầu của đề cương và đến nay đã cơ bản hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn nhấn mạnh: “Đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên Hội đồng nhằm hoàn chỉnh chính thức Dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong đó Dự án cần lưu ý đến công tác Dự báo và nêu bật được một số vấn đề: An ninh nguồn nước sẽ chi phối và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và đời sống của người dân hiện nay và trong thời gian tới; những tác động và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy tiềm năng và lợi thế từ kinh tế biển, nhất là sau năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quan tâm phát triển liên kết vùng theo định hướng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong quy hoạch phát triển rau màu cần phải chỉ rõ phát triển các loại cây gì, ở vùng nào và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng; về quy hoạch phát triển rừng cần đẩy mạnh phát triển trồng cây phân tán và xây dựng vùng nguyên liệu để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy Chế biến gỗ MDF đi vào hoạt động ổn định; định hướng phát triển nông nghiệp ở huyện Phú Quốc theo hướng nông nghiệp sinh thái, phục vụ phát triển du lịch; quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản, với các loại như: tôm sú, tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, nghêu, sò, trong đó đặc biệt cần xây dựng thương hiệu tôm sú vùng U Minh Thượng…”

Cuộc họp Hội đồng thẩm định Dự án quy hoạch nông nghiệp tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xúc tiến xây dựng Kế hoạch một cách chi tiết và có lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án này, nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 3530
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan