Tin nóng
01.01.2015
Sáng 29/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 (ảnh). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2014; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt chỉ tiêu mà Đảng và Quốc hội đã đề ra cho năm 2014 (13/14 chỉ tiêu đạt và vượt, chỉ có 1 chỉ tiêu là lao động qua đào tạo còn thấp hơn so kế hoạch một chút); cả 3 khu vực, gồm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều phục hồi và tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; tăng trưởng GDP vượt chỉ tiêu đề ra và đạt khoảng 5,98%; tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh đều có bước nâng lên, môi trường kinh doanh từng bước được cải thiện… Công tác chỉ đạo, điều hành, Chính phủ đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ; nghiêm túc chấp hành nghị quyết của Đảng và Quốc hội; hành động quyết liệt, đề cao trách nhiệm, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực hết mình để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra.

Năm 2015, Chính phủ đã đề ra các mục tiêu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30-32% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 82%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Trung Kiên

Số lần đọc: 1924
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan