Tin nóng
10.06.2015
Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2015 được Hội đồng nhân dân tỉnh giao, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 287/CT-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2015, hoàn thành sớm việc giao kế hoạch XDCB đến các sở, ban ngành và địa phương trong tháng 01 năm 2015…
Lễ khởi công xây dựng Trường THPT Võ Văn Kiệt, tại Khu đô thị Phú Cường, thành phố Rạch Giá sáng ngày 28-4-2015

Đẩy mạnh việc phân cấp cho các địa phương phê duyệt danh mục xây dựng nông thôn mới nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, giao thông nông thôn; chỉ đạo triển khai các văn bản của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng...; Đồng thời, đề ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tế tình hình của tỉnh. Tập trung chỉ đạo xử lý vướng mắc đối với nhiều công trình thuộc ngành: Giao thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ...; hoàn tất các thủ tục đầu tư và đã khởi công một số công trình trọng điểm của tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1020 giường, Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trường THPT Vĩnh Bình Bắc, giai đoạn 2 Dự án Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Rạch Giá. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã thành lập và tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình đầu tư XDCB ở các ngành và địa phương, qua đó đã xử lý, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, gắn với chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, yếu kém. Công tác quản lý đầu tư, rà soát xử lý nợ đọng XDCB theo chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ được tăng cường, từ đó đã hạn chế phát sinh nợ đọng XDCB, những công trình triển khai thi công khi chưa có kế hoạch vốn đã được khắc phục triệt để.

Công tác đấu thầu có bước tiến bộ, tuân thủ đầy đủ các quy trình và thủ tục, tạo sự công bằng, minh bạch trong đấu thầu; công tác giám sát đánh giá đầu tư được các chủ đầu tư chú trọng. Việc công khai thủ tục hành chính và kiện toàn, sắp xếp lại các Ban Quản lý dự án đã đạt được yêu cầu đề ra, đến nay 100% Ban Quản lý đã công khai thủ tục hành chính và 22/24 Ban Quản lý đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn.

Việc triển khai các công trình xây dựng giao thông nông thôn có nhiều thuận lợi, kế hoạch vốn tăng 300 tỉ đồng so với 6 tháng đầu năm 2014, cơ chế mới trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư đã tháo gỡ khó khăn cho các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa trong việc huy động vốn trong dân.

Với những kết quả chỉ đạo nêu trên, công tác XDCB 6 tháng đầu năm 2015 đã đạt được những kết quả tích cực, giá trị khối lượng hoàn thành ước 2.169 tỉ đồng, đạt 45,49% kế hoạch; giải ngân 1.999 tỉ đồng, đạt 41,93% kế hoạch.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Tình trạng yếu kém, buông lỏng trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu tuy đã được khắc phục nhưng vẫn còn một số công trình, dự án phát sinh khối lượng, làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, gây nợ đọng; Ban Quản lý và đơn vị thi công xây dựng tiến độ triển khai một số dự án chưa thực sự hợp lý; công tác giải phóng mặt bằng chưa xử lý dứt điểm ở một số công trình, dự án; các khiếu nại liên quan đến đấu thầu ngày càng nhiều, hạn mức chỉ định thầu được áp dụng đối với gói thầu có giá trị dưới 1 tỉ đồng cũng gây khó khăn cho các dự án nhỏ lẽ nhất là các dự án giao thông nông thôn, nguồn vốn vay tín dụng đầu tư cho giao thông nông thôn thường đến tháng 6 hàng năm mới được ngân hàng giải ngân vốn,... đã gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai kế hoạch XDCB năm 2015. Việc cụ thể hóa và vận dụng vào thực tiễn, chỉ đạo tổ chức thực hiện của chủ đầu tư, Ban Quản lý đối với một số cơ chế chính sách mới trong công tác đấu thầu; phê duyệt thiết kế dự toán; hợp đồng trọn gói,... còn lúng túng dẫn đến một số công trình, dự án chậm tiến độ nhất là các công trình giao thông nông thôn.v.v…

Để thực hiện đạt kết quả kế hoạch XDCB năm 2015, các ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ với các giải pháp cơ bản sau:

- Lãnh đạo các ngành và địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt; tăng cường công tác giám sát, theo dõi hoạt động của các Ban Quản lý, tiến độ thực hiện các công trình, dự án của các nhà thầu,... để đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch vốn đã đề ra, phấn đấu đến cuối năm 2015 thực hiện giải ngân hoàn thành trên 95% kế hoạch được giao.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, các công trình sử dụng vốn Trung ương; các công trình giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các công trình dự án được triển khai đúng tiến độ.

- Tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán; gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khâu thanh quyết toán để kịp thời giải ngân vốn; quản lý và sử dụng nguồn vốn đúng quy định, kiên quyết không để phát sinh hạng mục mới gây nợ đọng XDCB.

- Tích cực phối hợp triển khai các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Hoàn thành nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61 (đoạn Bến Nhất - Cầu Cái Tư); khởi công xây mới Quốc lộ 80 (đoạn Rạch Sỏi – Lộ Tẻ); tranh thủ nguồn vốn xây dựng Quốc lộ 80 (đoạn Rạch Giá – Hà Tiên); đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm do tỉnh quản lý như: Các đường trên đảo Phú Quốc, Tỉnh lộ 964, Khoa nội B, Bệnh viện Lao, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1020 giường, Cống sông Kiên,…; và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư để khởi công các công trình: Bệnh viện Sản Nhi, đường đê biển qua thành phố Rạch Giá,... Tập trung hoàn thành đường về trung tâm 02 xã (Lình Huỳnh và Thạnh Đông B) để đạt mục tiêu 100% xã trong đất liền được nhựa hóa.

- Chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thực hiện lựa chọn nhà thầu đúng quy định, công bằng, minh bạch; tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các ngành, địa phương và chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; xử lý nợ đọng, không để phát sinh nợ đọng./.

Vũ Phong

Số lần đọc: 2015
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan