Tin nóng
26.09.2016
Ngày 22/9, tại thành phố Cần Thơ, dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (EU-ESRT), tổ chức phiên họp bàn giao các kết quả hỗ trợ kỹ thuật cho ba tỉnh An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang.
Bản đồ tuyến điểm du lịch do dự án cung cấp.

Dự án có trị giá 11 triệu Euro và Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,1 triệu Euro, được triển khai trong giai đoạn từ 2011-2015, được gia hạn đến tháng 11/2016. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản, Tổng cục Du lịch là cơ quan trực tiếp triển khai thực hiện.

Đặc biệt, hoạt động của Dự án EU-ESRT trong thời gian qua đã tập trung để cụ thể hóa mô hình hợp tác liên kết phát triển du lịch của 3 tỉnh thuộc vùng ĐBSCL theo hướng bền vững.

Với sự hỗ trợ của dự án EU-ESRT, ba địa phương trên đã tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm du lịch thông qua việc tham gia vào các hội chợ du lịch, xây dựng được bản đồ tuyến điểm du lịch, Bộ Quy tắc ứng xử du lịch có trách nhiệm của khu vực (bao gồm cả bộ quy tắc ứng xử cho khu vực Núi Cấm, An Giang). Đồng thời, dự án cũng tư vấn đánh giá phim quảng bá điểm đến khu vực.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch giai đoạn 2016-2020, với các chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các đối tượng từ cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp du lịch, cộng đồng địa phương đến các cơ sở đào tạo du lịch. Dự án cũng hoàn thiện và phổ biến Bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS).

Được biết, dự án EU-ESRT là chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ với mục đích đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành Du lịch Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội./.

Thế Hạnh

Số lần đọc: 2588
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan