Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
25.03.2014
Theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, thì năm 2013 tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng ba bậc chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) từ hạng 6 lên hạng 3/63 tỉnh/thành cả nước và đứng đầu 13 tỉnh/thành ĐBSCL.

Ông Trần Thanh Mộc – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang đã nêu một số nguyên nhân giúp cải thiện PCI của tỉnh. Theo ông Mộc, trước hết tỉnh đã quan tâm giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Tiếp theo là ra sức cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp, cụ thể là chỉ số về đào tạo lao động và chỉ số về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó giữ vững các chỉ số thành phần đạt cao, chẳng hạn như: Chi phí gia nhập thị trường bao gồm cả chi phí không chính thức (phí bôi trơn), tính năng động của lãnh đạo, tiếp cận đất đai.

Ngoài ra còn phải kể tới việc tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh… Định kỳ hàng năm đều tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như: Gặp gỡ đối thoại, khen thưởng, xúc tiến thương mại ra nước ngoài.

“Nguyên nhân giúp tăng PCI có nhiều, song cái chính vẫn là phải công khai, minh bạch với doanh nghiệp. Hơn nữa, năm 2013 còn xuất hiện thêm một chỉ số đo lường mới rất hay là tính công bằng. Tức là anh phải đảm bảo mọi loại hình doanh nghiệp từ nhà nước, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp tư nhân cho với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đều được đối xử công bằng như nhau, cạnh tranh hoàn toàn bình đẳng. Với chỉ số này Kiên Giang xếp hạng cao nhất cả nước” – ông Mộc nói./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 718
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan