Tin nóng
20.05.2014
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo và dân sinh trên các tuyến đường dân sinh, đường giao thông nông thôn.
Cầu treo nối huyện Hòn Đất (Kiên Giang) với huyện Tri Tôn (An Giang) (ảnh – H.A).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các công trình cầu treo và cầu dân sinh trên địa bàn thuộc cấp huyện quản lý; dừng ngay việc khai thác đối với các cầu đã hết thời gian khai thác hoặc bị xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tổ chức phương án giao thông thay thế, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương, Quỹ bảo trì đường bộ để lại cho địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư mới thay thế các cầu yếu không đảm bảo giao thông.

Rà soát cắm lại biển báo hiệu tải trọng cho phù hợp với thực tế đối với các cầu tiếp tục khai thác; bổ sung các biện pháp phòng hộ đối với các vị trí cáp, ắc neo tăng đơ nếu thấy cần thiết.

Sở Giao thông vận tải: Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các công trình cầu treo thuộc Ngành Giao thông vận tải quản lý; tổ chức duy tu, sửa chữa theo đúng quy trình, quy định để bảo đảm khai thác an toàn và giao thông thông suốt. Đồng thời, rà soát cắm lại biển báo hiệu tải trọng cho phù hợp với thực tế đối với các cầu tiếp tục khai thác.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng: Nghiên cứu, khẩn trương ban hành quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đối với các cầu treo và cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đầu tư, khai thác hệ thống cầu treo và cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh./.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 1877
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan