Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
20.05.2014
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo và dân sinh trên các tuyến đường dân sinh, đường giao thông nông thôn.
Cầu treo nối huyện Hòn Đất (Kiên Giang) với huyện Tri Tôn (An Giang) (ảnh – H.A).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các công trình cầu treo và cầu dân sinh trên địa bàn thuộc cấp huyện quản lý; dừng ngay việc khai thác đối với các cầu đã hết thời gian khai thác hoặc bị xuống cấp nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và tổ chức phương án giao thông thay thế, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương, Quỹ bảo trì đường bộ để lại cho địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư mới thay thế các cầu yếu không đảm bảo giao thông.

Rà soát cắm lại biển báo hiệu tải trọng cho phù hợp với thực tế đối với các cầu tiếp tục khai thác; bổ sung các biện pháp phòng hộ đối với các vị trí cáp, ắc neo tăng đơ nếu thấy cần thiết.

Sở Giao thông vận tải: Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng các công trình cầu treo thuộc Ngành Giao thông vận tải quản lý; tổ chức duy tu, sửa chữa theo đúng quy trình, quy định để bảo đảm khai thác an toàn và giao thông thông suốt. Đồng thời, rà soát cắm lại biển báo hiệu tải trọng cho phù hợp với thực tế đối với các cầu tiếp tục khai thác.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng: Nghiên cứu, khẩn trương ban hành quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đối với các cầu treo và cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đầu tư, khai thác hệ thống cầu treo và cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh./.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 765
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan