Tin nóng
05.01.2019
Tại hội nghị Chính phủ và các địa phương vào ngày 28/12 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, thay mặt lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và góp ý công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong năm qua.
Hội nghị trực tuyến

Góp ý cho công tác chỉ đạo điều hành, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ trong năm qua đã thực hiện rất quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, sâu sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các ngành, địa phương, chỉ đạo xử lý nhiều vấn đề cấp thiết… qua đó giúp cho kinh tế - xã hội nước ta trong năm qua tiếp tục tăng trưởng và đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng khẳng định năm 2018, với tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định với mục tiêu đề ra, kinh tế - xã hội đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đây là năm đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ đến năm có 21/22 chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao đạt và vượt kế hoạch (vượt 13, đạt 8) và 01 chỉ tiêu gần đạt.

Kinh tế Kiên Giang tăng trưởng ở mức khá cao, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 62.336 tỷ đồng, đạt 100,69% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,51%; đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.094 USD/người/năm, tăng 430 USD so với đầu nhiệm kỳ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp – thủy sản, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị sản xuất theo chuỗi giá trị, diện tích lúa chất lượng cao chiếm hơn 76,5% tổng diện tích gieo trồng, liên kết sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn (213 cánh đồng mẫu lớn); thêm 11 xã được công nhận xã nông thôn mới, nâng tổng số 51 xã được công nhận, đời sống người dân khu vực nông thôn được nâng lên. Thủy sản tăng trưởng ổn định với giá trị sản xuất và tổng sản lượng thủy sản trên 815.000 tấn, vượt 4,01% kế hoạch.

Phát triển kinh tế hợp tác: Thành lập mới 53 hợp tác xã, tăng 38 hợp tác xã so với kế hoạch, toàn tỉnh hiện có 400 hợp tác xã với trên 48.000 thành viên, bước đầu hình thành liên kết giữa doanh nghiệp với hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.

Đầu tư sản xuất kinh doanh: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 46.264 tỷ đồng, thu hút 19 dự án đầu tư với vốn đăng ký 12.467 tỷ đồng, quy mô 454 ha. Thành lập mới 1.650 doanh nghiệp, tăng 13,87% so với cùng kỳ, hiện toàn tỉnh có 8.770 doanh nghiệp đang hoạt động.

Lĩnh vực dịch vụ - du lịch giữ được tăng trưởng ổn định ở mức cao, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 7,62 triệu lượt, vượt 7,3% kế hoạch, lượng khách quốc tế vượt 35% kế hoạch, riêng khách quốc tế đến huyện Phú Quốc vượt 10,35% kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm thứ hai liên tiếp, vượt 23,08% kế hoạch, một số mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh tăng cả về sản lượng và giá trị.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa thực hiện khá tốt, giải quyết việc làm vượt 10,08% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về quốc phòng, tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm trong năm thứ 3 liên tiếp; chấn chỉnh có hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và kinh doanh bất động sản trái pháp luật tại huyện Phú Quốc; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều tiến bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cũng đã đánh giá những khó khăn, hạn chế của tỉnh trong năm qua, cụ thể Kiên Giang là địa phương chịu ảnh hưởng to lớn của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, công tác dự báo thị trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nên ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của một bộ phận nhân dân; kinh tế phát triển khá nhưng chưa thực sự bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm, tăng trưởng một số ngành, lĩnh vực kinh tế ở khu vực 2 và 3 có xu hướng chậm lại; tình hình an ninh trật tự trên biển, biên giới từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai phức tạp nhất là các vụ việc khiếu kiện kéo dài mặc dù đã có kết luận của các cấp có thẩm quyền.

Từ những khó khăn thực tiễn của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương sớm ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo chi phép triển khai lập và thực hiện các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh song song với quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhằm đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018. Đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho các dự án BT và sớm triển khai đầu tư dự án đường hành lang ven biển phía Nam giai đoạn 2.

Đỗ Quyên

 

Số lần đọc: 4756
Website Kiên Giang
Tin liên quan