Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
18.03.2014
Chiều ngày 17-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai học tập Chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Hơn 2.100 đại biểu cán bộ chủ chốt tỉnh, huyện, thị, thành ủy và tương đương; bí thư chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn, khu phố, ấp… được tiếp thu những nội dung cơ bản Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai nội dung học tập Chuyên đề được biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của nhà nước… Đồng thời, triển khai kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chuyên đề năm 2014. Kế hoạch nêu rõ: Sau hội nghị triển khai Chuyên đề năm 2014, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai, nghiên cứu, học tập Chuyên đề tại địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy chỉ đạo phối hợp với chính quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ (của địa phương, cơ quan, đơn vị), từng cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề và viết bảng đăng ký làm theo năm 2014.

Hằng tháng, chi bộ (cơ quan, đơn vị) phân công đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức báo cáo kết quả đăng ký phấn đấu làm theo trước tập thể; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt; đồng thời phê bình, nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt.

Cuối năm, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ (cơ quan, đơn vị) về những nội dung đăng ký phấn đấu làm theo gắn với tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm. Đối với tổ chức Đảng (cơ quan, đơn vị, địa phương) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đề ra gắn với tổng kết năm; qua đó tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt Chuyên đề này./.

Kim Thư

Số lần đọc: 13805
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan