Tin nóng
14.02.2014
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Đặng Tuyết Em vừa ký ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2014.

Theo đó, trong năm 2014 toàn tỉnh cố gắng có 33.000 người lao động sẽ được giải quyết việc làm, trong đó giải quyết việc làm tại địa phương là 15.860 lao động, lao động đi làm việc ngoài tỉnh 17.140 lao động.

UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn về chuyên môn, kiểm tra đôn đốc, báo cáo về UBND tỉnh việc thực hiện công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh chủ trì phối hợp với các địa phương, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 20.000 lao động, giới thiệu có việc làm ổn định trong và ngoài tỉnh là 2.400 lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 100 lao động./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1936
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan