Tin nóng
21.03.2016
Ngày 17/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì hội nghị.
Hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

Theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, đối tượng và điều kiện áp dụng là những người được Ủy ban hành chính hoặc UBND cấp xã trở lên hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền huy động, quản lý tập trung, được giao làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu cho các đơn vị quân đội hoặc phục vụ các chiến trường, trong thời gian và địa bàn như sau: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp từ tháng 9/1945 đến 20/7/1954; tham gia kháng chiến chống Mỹ từ sau 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975, địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi cả nước và ở Lào, Campuchia. Hai là, dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến 07/01/1979; ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến tháng 12/1988; ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989. Địa bàn thực hiện nhiệm vụ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện biên giới, các huyện tiếp giáp với huyện biên giới có yêu cầu phục vụ, bảo đảm cho nhiệm vụ chiến đấu.

Những đối tượng có đủ điều kiện nêu trên được hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ về Bảo hiểm Y tế, chế độ mai táng phí và được cấp “Giấy chứng nhận” tham gia dân công hỏa tuyến. Đối với người đã từ trần, một trong những thân nhân (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp) được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo các mốc thời gian thực tế trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến theo quy định.

Để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg cấp tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện trong đó có các vấn đề cần tập trung như: Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và Hội đồng chính sách cấp xã phải nghiên cứu nắm chắc đối tượng được hưởng, đối tượng không được hưởng, phải kiểm tra chặt chẽ tránh trùng lắp; Thực hiện đúng trách nhiệm và trình tự thực hiện ở các cấp, chú trọng thực hiện chặt chẽ bước xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã; Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan thường trực cấp huyện, cấp tỉnh trong tham mưu giúp Ban Chỉ đạo cùng cấp thẩm định chặt chẽ, chính xác, kịp thời; Tùy theo số lượng hồ sơ, Hội đồng chính sách cấp xã tổ chức xét duyệt đồng loạt hồ sơ có giấy tờ và hồ sơ không còn giấy tờ. Những trường hợp đặc biệt khó xác định cần đưa ra nhân dân bình xét để có kết luận chính xác và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các ban ngành, đoàn thể tích cực thực hiện tốt Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong quá trình thực hiện, đảm bảo đối tượng được hưởng đúng, đầy đủ chế độ, chính sách. Cơ quan, cán bộ thực hiện chính sách phải thực hiện công tâm; Các cơ quan báo, đài, cơ quan quân sự tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân đều được biết về chế độ, chính sách đối với đối tượng là dân công hỏa tuyến./.

Đỗ Quỳnh

Số lần đọc: 4730
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan