Tin nóng
23.04.2014
Ngày 18 tháng 4 năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hoàng Sa đã ký ban hành Công văn chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức phòng chống lụt bão, nghiệp vụ bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản, cảnh giới khi hành trình và đánh bắt hải sản trên biển, đặc biệt là vào ban đêm; cung cấp đầy đủ cho ngư dân các thông tin về tần số liên lạc, điện thoại của các cơ quan có chức năng phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn để ngư dân liên lạc khi có sự cố xảy ra.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, thống kê tàu thuyền và số lượng tàu cá phát sinh thuộc diện cấm phát triển, tàu cá đóng mới không được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định; đánh giá, xác định nguyên nhân phát sinh tàu cá thuộc diện cấm, tổng hợp báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải pháp xử lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tăng cường công tác quản lý an toàn kỹ thuật tàu cá từ khâu xét duyệt thiết kế; thực hiện các bước kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật; tuyệt đối không cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với các tàu cá không bảo đảm an toàn. Quản lý chặt chẽ các cơ sở đóng tàu, tăng cường tập huấn và tuyên truyền cho chủ cơ sở đóng tàu, chủ tàu các quy định của nhà nước về quản lý tàu cá, các yêu cầu kỹ thuật và giám sát kỹ thuật trong quá trình đóng mới tàu cá. Kiểm tra, đôn đốc và tăng cường tập huấn công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép khai thác thủy sản chocán bộ của UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được phân cấp quản lý khối tàu cá có công suất nhỏ.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm Biên phòng tuyến biển phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng liên quan kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi không có biển số, không mang đủ phao cứu sinh và trang thiết bị an toàn; yêu cầu ngư dân trang bị đủ trang thiết bị thông tin liên lạc theo quy định./.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 2000
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan