Tin nóng
20.02.2014
Sáng ngày 20-02-2014, Đảng ủy khối cơ quan cấp tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Trần Hoàng Khanh, Phó Bí thư Đảng ủy đến dự và khai mạc hội nghị; cùng dự có các chi ủy viên, đảng ủy viên, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối, trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể Đảng ủy khối, cán bộ, đảng viên (ảnh)…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết Trung ương 8 và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nội dung cơ bản sửa đổi Hiến Pháp năm 1992. Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1931
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan