Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
11.08.2014
Ngày 07/8, Trường Đại học Quốc tế do PGS.TS. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng trường làm Trưởng đoàn đã đến và làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao đổi các nội dung hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em đã tiếp và làm việc với đoàn (ảnh).

Trường Đại học Quốc tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12/2003, là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Hiện nay, trường đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học và sau đại học tập trung các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ. Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo trình, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có uy tín cao ở các nước trên thế giới.

Tại buổi làm việc, Trường mong muốn được hợp tác với tỉnh trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và cán bộ trình độ cao, bồi dưỡng cán bộ khoa học – công nghệ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, cán bộ đầu ngành và hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, kỹ thuật hệ thống công nghiệp cũng như trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng thương hiệu cho các loại gạo đặc trưng của tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Tuyết Em đã đánh giá cao về vai trò và hoạt động của Trường Đại học Quốc tế và mong muốn sẽ có sự phối hợp giữa trường và các trường cao đẳng của tỉnh trong thời gian tới nhằm tạo ra nguồn nhân lực, cán bộ quản lý và các đề tài nghiên cứu có chất lượng phục vụ hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 750
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan