Tin nóng
28.04.2014
Thanh quyết toán vốn đầu tư lâu nay là một trong những khâu có thể gọi là tồn tại, yếu kém trong xây dựng cơ bản nói chung. Hạn chế của nó không những làm cho công trình chậm tiến độ, kéo dài thời gian thi công, chất lượng công trình bị ảnh hưởng, mà còn làm lãng phí rất lớn về tiền của nhà nước, bởi kéo dài thời gian làm trượt giá nhân công, vật tư, phải điều chỉnh dự toán…. Tồn tại, hạn chế này có nhiều nguyên nhân, mặc dù đã có nhiều chỉ đạo khắc phục của Trung ương và tỉnh nhưng chuyển biến vẫn còn chậm.

Để tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế trong khâu thanh quyết toán đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi gửi Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thanh quyết toán vốn đầu tư kế hoạch 2014. Theo đó, giao cho Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện. Yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố và các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn được giao; thực hiện việc lập thủ tục, hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, không để tồn đọng, kịp thời giải ngân vốn cho các nhà thầu để thi công đúng tiến độ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo định kỳ tổ chức giao ban với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án về tình hình thực hiện và thanh toán các dự án; kịp thời giải quyết (hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết) các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh việc giải ngân vốn; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, đồng thời đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập hồ sơ thanh toán dẫn đến kết quả giải ngân thấp, không đạt kế hoạch đề ra.

Thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo này của các cấp, các ngành có liên quan, công tác thanh quyết toán vốn đầu tư sẽ đạt được những kết quả tích cực trong năm 2014./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 1890
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan