Tin nóng
30.06.2014
Sáng ngày 30-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (mở rộng) lần thứ 18 sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Quốc Tuấn

Tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã trình bày báo cáo, nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2014, các ngành các cấp tập trung lãnh đạo, điều hành, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và nỗ lực triển khai thực hiện, nên tình hình cơ bản ổn định và phát triển trên nhiều mặt. Công tác triển khai, quán triệt cụ thể hóa, tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy được tập trung chỉ đạo và đạt yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả, đánh giá phân tích tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và nhận xét đánh giá cán bộ đúng thực chất hơn; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu; tăng cường làm việc với các cấp ủy, sở, ngành và cơ sở về tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Về kinh tế, một số lĩnh vực tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ tăng khá, thu ngân sách, huy động vốn đầu tư đạt khá so với kế hoạch, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và hộ nghèo được quan tâm thực hiện khá tốt, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ chín (khoá XI) và các chủ trương, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng tổ chức triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng theo Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sơ, tổng kết kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo thường xuyên khắc phục những hạn chế yếu kém sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chủ đề năm 2014 về “nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Thực hiện chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với một số Đảng bộ trực thuộc, sở, ngành về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; khảo sát và tổ chức sơ kết Đề án 03 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chuẩn bị cơ sở vật chất, báo cáo chính trị, sơ tổng kết các chuyên đề và chương trình, dự án phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh... Thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và các kết luận sau kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, chỉ đạo tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân, thực hiện tốt hoạt động giám sát và tiếp xúc cử trị;... Sớm hoàn thành thủ tục chia tách 2 huyện Phú Quốc và Hòn Đất thành lập 2 huyện mới. Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm “Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 11, ngày 21-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015. Tập trung chỉ đạo các ngành, lĩnh vực có tiềm năng lợi thế của tỉnh, một số lĩnh vực phát triển còn chậm, nhất là lĩnh vực công nghiệp, về nuôi trồng, xuất khẩu nông-thuỷ sản; xây dựng giao thông nông thôn... nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt các chỉ tiêu đã đề ra. Củng cố, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng với các tỉnh giáp biên giới Campuhia, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trên biển, đảo; đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền vận động và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân. Thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, tôn giáo năm 2014. Lãnh đạo tốt Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II (nhiệm kỳ 2014-2019)./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 2323
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan