Tin nóng
07.12.2015
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh tháng 11/2015

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh thu hút đầu tư; một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: Cầu, đường, điện, cùng với việc khởi công xây dựng mới một số dự án ở Phú Quốc, thành phố Rạch Giá, kéo điện ra các xã đảo..., đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9,62% so với cùng kỳ năm 2014. Một số chỉ tiêu chủ yếu vượt kế hoạch: Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; tổng lượt khách du lịch đến tỉnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng thu ngân sách. Đối chiếu với các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh có 08 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt và 03 chỉ tiêu không đạt kế hoạch.

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các ngày lễ, kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn và tiết kiệm; các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được phát động và hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đào tạo nghề được quan tâm thực hiện; phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh.

Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ được ổn định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó khăn đáng quan tâm đó là: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) chưa đạt kế hoạch; ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn đã gây thiệt hại đến sản xuất và và đời sống của nhân dân. Sản xuất, kinh doanh vẫn còn khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm; giá trị sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt kế hoạch; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt thấp và giảm so với cùng kỳ. Công tác quản lý quy hoạch trong xây dựng vẫn còn để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tuy có tiến bộ, nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế: Tình trạng thiếu giáo viên, nhất là giáo viên mầm non vẫn chưa khắc phục được. Tình hình dịch bệnh tuy giảm nhưng nguy cơ tiềm ẩn phát sinh các dịch bệnh cao; việc mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế còn gặp khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động có tay nghề chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số nơi nhưng giải pháp thiếu căn cơ; đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tuy có nâng lên nhưng còn chậm, thoát nghèo chưa bền vững.

Tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, an ninh tuyến biên giới, trên biển từng lúc còn diễn biến phức tạp. Công tác đấu tranh phòng, chống một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả chưa cao, phạm pháp hình sự tăng, tai nạn giao thông tuy giảm nhưng số người chết tăng so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính vẫn còn một số mặt hạn chế.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2016 đạt 7,2%, cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh, theo hướng tăng cường đầu tư thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của sản phẩm có lợi thế của tỉnh; gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung đầu tư phát triển thủy lợi và hạ tầng nông nghiệp phục vụ sản xuất và phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý chất lượng vật tư, hàng hóa nông nghiệp và chất lượng sản phẩm nông sản, kiểm soát chặt chẽ dư lượng kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống lụt bão và xâm nhập mặn nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các xã đảo, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo và quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số chính sách về phát triển nông, thủy sản.

Tập trung đầu tư cơ bản hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thạnh Lộc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án sớm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư và kêu gọi các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Thuận Yên, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Quan tâm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, đảm bảo sức cạnh tranh và phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả và năng lực quản trị của các doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2016; tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - đồng bằng sông Cửu Long, theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, qua đó tranh thủ và tận dụng cơ hội để thúc đẩy du lịch phát triển và phát triển bền vững trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với chương trình đưa hàng Việt Nam về nông thôn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, xử lý nghiêm các hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán... nhất là đối với địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Phú Quốc; tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người nghèo, người có công; triển khai đầu tư các dự án cấp nước.

Chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2016, triệt để tiết kiệm chi ngân sách; tăng cường quản lý giá và bình ổn giá trên địa bàn, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành pháp luật về giá.

Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả chính sách tiền tệ và các giải pháp tiền tệ, tín dụng. Tập trung tín dụng cho vay sản xuất kinh doanh, phát triển nông nghiệp nông thôn, chế biến và xuất khẩu, các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tiếp tục nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, chuyển giao ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đất đai, khoáng sản.

Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư để kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, năng lực tài chính để đầu tư vào các công trình, dự án lớn, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển du lịch, vận tải biển, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng các công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường, sử dụng nhiều lao động, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như: giao thông, bệnh viện, cảng biển, các công trình điện; hoàn thành một số công trình, dự án phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2016, gắn với đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch. Tăng cường thanh, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh những yếu kém trong đầu tư xây dựng cơ bản, nâng lên chất lượng quản lý các công trình./.

Song Huỳnh

Số lần đọc: 3376
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan