Tin nóng
08.06.2017
Thực hiện chính sách thu hút đầu tư của Trung ương, cùng với các quy định của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang về việc ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định đó là: Các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách vào tỉnh Kiên Giang của các nhà đầu tư đã có sự chuyển biến tích cực, quy mô ngày càng lớn hơn, tạo ra nhiều việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng năng lực sản xuất, sức cạnh tranh, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Yamaguchi - Nhật Bản.

Đến nay, tỉnh Kiên Giang đã thu hút được 690 dự án, quy mô 34.131 ha, tổng vốn đăng ký 451.496 tỷ đồng; có 321 dự án đi vào hoạt động, quy mô 16.504 ha, với tổng vốn đầu tư 139.466 tỷ đồng, chiếm 31,09% tổng vốn đăng ký; có 369 dự án đang triển khai xây dựng và đang thực hiện các thủ tục đầu tư, quy mô 17.6504 ha, với tổng vốn đầu tư 323.423 tỷ đồng, chiếm 72,09% tổng vốn đăng ký; thu hút được 41 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,44 tỷ USD, vốn thực hiện đạt hơn 542.000 USD, chiếm 37,10% trên tổng vốn đầu tư đăng ký.
Nhiều dự án lớn đã triển khai đầu tư và đưa vào hoạt động như: Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl, SunGroup ở Phú Quốc; đường điện lưới quốc gia ra các huyện đảo; xây dựng cầu Cái Lớn, Cái Bé; các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu của các Công ty Trung Sơn, Thông Thuận, Kiên Hùng…, các siêu thị MetroCash & Carry VN, Co.op Mart; Nhà máy Bia Sài Gòn - Kiên Giang, Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu TBS Kiên Giang, Nhà máy chế biến gỗ MDF,… ở Khu công nghiệp Thạnh Lộc đã tạo ra giá trị sản xuất mới, làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.
Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của tỉnh, vừa qua UBND tỉnh ban hành kế hoạch xúc tiến đầu tư đến năm 2020. Theo đó, xác định các mục tiêu chính:
Một là: Phát huy lợi thế là một trong bốn tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long(ĐBSCL), tranh thủ cơ chế chính sách, nguồn lực phân bổ của Trung ương để thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh.
Hai là: Tiến hành rà soát xây dựng danh mục các chương trình, dự án đầu tư theo từng thời kỳ, đặc biệt là ưu tiên cho những chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, dự án nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ…, mang tính động lực, có sức tác động lan tỏa đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng vùng.
Ba là: Xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư dài hạn; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về môi trường đầu tư; xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư với đầy đủ các thông tin về quy hoạch, đất đai, thủ tục, cơ chế chính sách…, để phục vụ các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh.
Mục tiêu cụ thể:
Phấn đấu huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 ước đạt 255.000 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư ở khu vực nhà nước chiếm 13%, vốn dân doanh chiếm 68%, vốn đầu tư nước ngoài chiếm 6% (FDI) và các nguồn vốn khác chiếm 13%.
Để thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đưa ra các giải pháp chủ yếu, đó là:
Thứ nhất, tập trung hoàn thiện môi trường đầu tư và hoạt động xúc tiến đầu tư
Đẩy mạnh cải cách hành chính theo quy trình một cửa, một cửa liên thông trong cấp phép đầu tư, xây dựng…; thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng và thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong thu hút đầu tư cần tăng cường mối quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại của các nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để kết nối với các nhà đầu tư nước ngoài. Mặt khác, cần chú trọng chất lượng, hiệu quả của dự án, tuân thủ quy hoạch phát triển ngành và lãnh thổ, tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát; có chế tài ràng buộc trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án về quy mô, tiến độ và các nghĩa vụ khác, trong đó vấn đề môi trường là quan trọng nhất.

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước để kêu gọi đầu tư, phát triển thương mại và du lịch.
Thứ nhì, tập trung rà soát bổ sung, điểu chỉnh và nâng cao chất lượng quy hoạch
Rà soát quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành như: Du lịch, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến; điều chỉnh theo hướng gắn với vùng nguyên liệu, có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng như giao thông thủy bộ, điện, nước... Đẩy mạnh công tác giám sát quy hoạch, khuyến khích nhân dân, nhà đầu tư tham gia vào công tác quy hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường, đào tạo lao động, vay vốn, xây dựng cơ sở hạ tầng…, để thu hút đầu tư.
Thứ ba, thực hiện linh hoạt cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt cơ chế, chính sách hiện có để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có kinh nghiệm, năng lực tài chính để đầu tư vào các công trình, dự án lớn mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế, nhằm tạo sức lan tỏa, thúc đẩy tăng tưởng kinh tế của tỉnh.
Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về xã hội hóa trong công tác xúc tiến đầu tư, nhằm tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai thực hiện các dự án đầu tư.
Thứ tư, tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn lao động qua đào tạo có tay nghề
Trong quá trình phát triển, việc mất cân đối về số lượng và chất lượng giữa cung và cầu trên thị trường lao động ngày càng trở thành vấn đề cần phải quan tâm giải quyết vì lợi thế về nguồn lao động dồi dào với chi phí nhân công thấp sẽ ngày càng mất dần lợi thế cạnh tranh theo xu thế phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao..., mặt khác, việc cải thiện chất lượng nguồn lao động sẽ tăng sức hấp dẫn trong môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư.
Thứ năm, tăng cường đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển
Tập trung phối hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường hành lang ven biển phía Nam, tuyến mới Quốc lộ 80 đoạn Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, đường Hồ Chí Minh; đầu tư điện lưới ra các đảo và các công trình hạ tầng trên đảo Phú Quốc, đầu tư củng cố hệ thống đê biển, các dự án thủy lợi phục vụ nuôi tôm và ngọt hóa vùng U Minh Thượng... Tăng cường công tác huy động các nguồn lực đầu tư phát triển trong và ngoài nước để bổ sung đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo các cơ chế phù hợp như: PPP, BOT…, chủ động tổ chức lồng ghép và phối hợp các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Đồng thời giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban ngành liên quan và địa phương xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước đến năm 2020 và cụ thể từng năm làm cơ sở để xúc tiến đầu tư; xây dựng kế hoạch, kinh phí và giải pháp tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức sơ kết, tổng kết đề xuất xem xét các nội dung, giải pháp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xúc tiến đầu tư trong quá trình thực hiện./.

Ng. Lê Hồng

Số lần đọc: 2578
Website Kiên Giang
Tin liên quan