Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.10.2013
Ngày 29-10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Thành viên thường kỳ tháng 10 năm 2013, trực tuyến với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi chủ trì.
 

Chế biến thủy sản xuất khẩu - Ảnh: minh họa (H.Anh)
Cuộc họp lần này UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2013; tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 10 tháng đầu năm; và thông báo phân công chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, Khóa VIII.

Về tình hình hình kinh tế - xã hội trong 10 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh thu được những kết quả tích cực. Ước tính sơ bộ, tổng diện tích gieo sạ cả năm 770.608 ha, đạt 103,5% kế hoạch, sản lượng ước đạt 4.537.059 tấn, tăng 5,83% so với cùng kỳ (tương đương 289.881 tấn). Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước 481.926 tấn, đạt 81,85% kế hoạch và tăng 6,46% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,97%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,39%; kim ngạch xuất khẩu đạt 552,54 triệu USD, đạt 83,72% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc trên 72 ngàn lượt. Thành lập mới 874 doanh nghiệp, tăng 3,49 lần so cùng kỳ. Xây dựng cơ bản giá trị khối lượng hoàn thành đạt 77,5% kế hoạch, vốn cấp phát đạt 67,62%. Dư nợ cho vay tăng 19,38% so với cùng kỳ và tăng 10% so với đầu năm; thu ngân sách nhà nước đạt 84,36% so với dự toán và tăng 19,91% so với cùng kỳ. Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 145 năm Ngày hy sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lễ hội khác; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện… Tuy nhiên, tình hình 10 tháng đầu năm vẫn còn một số khó khăn, vẫn còn nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: sản lượng nuôi trồng thủy sản, lượng khách du lịch, xây dựng cơ bản; phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông tăng; tình hình khiếu nại đông người vẫn còn phức tạp…

Về nội dung trình Kỳ họp lần thứ mười HĐND tỉnh, dự kiến UBND tỉnh sẽ trình 11 báo cáo và 24 tờ trình. Ngoài các tờ trình về tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, giá đất vào kỳ họp cuối năm theo quy định, còn có các tờ trình đáng quan tâm như: về việc quy định vùng thiếu nước ngọt và nước sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; Đề án nâng cấp thành phố Rạch Giá lên đô thị loại II; đô thị Phú Quốc là đô thị loại II; về việc thành lập thành phố Hà Tiên trực thuộc tỉnh; về những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng chuyên môn và nâng mức phụ cấp hỗ trợ đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố và ấp, khu đội, công an viên ấp theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ…

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi lưu ý các sở ngành và địa phương: Cố gắng tập trung mọi nguồn lực, mọi biện pháp để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhất là thúc đẩy những lĩnh vực có khả năng đạt cao như xuất khẩu gạo, tôm; các ngành, địa phương nỗ lực đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ bản, phấn đấu giải ngân hết các nguồn vốn đã được bố trí; đồng thời quan tâm cải cách các quy trình, thủ tục nhanh gọn, khoa học. Hết sức quan tâm công tác đấu thầu, nhất là năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính của nhà thầu, để hạn chế tình trạng trúng thầu mà nhà thầu không khả năng thi công phải chọn lại nhà thầu...Ngoài những biện pháp chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch, cần phải nâng cao kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đồng thời, kiên quyết xử lý một số đối tượng lợi dụng dân chủ để cố ý khiếu kiện gây mất an ninh trật tự...

Quang Minh

 
Số lần đọc: 749
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan