Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
17.01.2014
Với mục đích thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa-văn nghệ nhằm khơi gợi thêm lòng tự hào về truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là sự trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; tạo không khí tưng bừng, phấn khởi, đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Qua đó cổ vũ, động viên các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tích cực đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Phòng Văn Hóa và Thông tin sẽ phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã Hà Tiên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân tài liệu kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2014), gắn với tuyên truyền về những thành tựu đã đạt được của đất nước trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là những thành tựu của thị xã Hà Tiên trong năm 2013.

Tổ chức các hoạc động Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao như: Giải bóng đá mini mở rộng từ ngày 20-22/01/2014. Tổ chức đêm văn nghệ giao lưu “Mừng Đảng, mừng Xuân”, ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, Mẹ Việt Nam anh hùng, ca ngợi vẻ đẹp mùa xuân, về những thành tựu đạt được của đất nước, quê hương trong công cuộc đổi mới, xây dựng môi trường văn hóa du lịch, phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội (vào ngày 23/01/2014). Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức băng rôn, panô, cờ chuối, cờ phướn theo các tuyến đường trong nội ô thị xã. Ngoài ra còn tổ chức đoàn xe hoa diễu hành qua các xã, phường và một số đường phố chính trong nội ô thị xã Hà Tiên, cổ động đón Giao thừa vào ngày 30/01/2014./.

Minh Châu

Số lần đọc: 829
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan