Tin nóng
15.10.2014
Sáng 13-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa, Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý thống nhất về biển và hải đảo tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai “Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014-2020”.
Nuôi thủy sản ven bờ trên vùng biển Kiên Giang (ảnh – H.Anh).

Kế hoạch được triển khai gồm các nội dung và mục tiêu đặt ra theo lộ trình là: Nâng cao năng lực thực hiện quản lý tổng hợp, lộ trình thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12-2014. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và các cán bộ chính quyền địa phương về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường vùng bờ thực hiện từ năm 2015 đến năm 2020. Lập và triển khai thực hiện phân vùng chức năng khai thác, sử dụng vùng bờ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016; Quy hoạch vùng bờ tỉnh Kiên Giang, lộ trình thực hiện từ năm 2017-2018.

Có 4 giải pháp thực hiện gồm: Giải pháp về chính sách, pháp luật; giải pháp về khoa học công nghệ; giải pháp về hợp tác quốc tế; giải pháp về nguồn lực. Trong đó giải pháp về nguồn lực được đặc biệt chú trọng với việc tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực về quản lý tổng hợp, bảo vệ môi trường và quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ.

Xây dựng và tăng cường hệ thống tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về quản lý khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ cho mọi đối tượng thông qua các biện pháp phù hợp với mọi nhóm đối tượng; Đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường, khuyến khích hình thành các tổ chức để xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Đầu tư tài chính và đa dạng hóa nguồn vốn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trrung thảo luận xoay quanh việc triển khai Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014-2020, theo đó nhiều đại biểu cho rằng nguồn nhân lực phục vụ quản lý tổng hợp của tỉnh còn nhiều hạn chế; nhận thức của người dân và cán bộ chính quyền về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái còn thấp; vấn đề ô nhiễm môi trường tại các khu vực ven biển và hải đảo còn cao.

Do đó cần tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ cho các cán bộ chính quyền tham gia quản lý và chính những cán bộ này sẽ đào tạo cho người dân để tăng cường nguồn nhân lực tham gia quản lý. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông qua hệ thống thông tin đại chúng như báo, đài, trang thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, để mọi người dân hiểu biết và chủ động tham gia vào quá trình quản lý; đặc biệt cần có kết hợp chặt chẽ trong việc quy hoạch phát triển vùng thủy sản trong tỉnh, chú ý đến nguồn lực đầu tư cho phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Lâm Hoàng Sa đề nghị các sở ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2014-2020; đặc biệt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 1797
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan