Tin nóng
26.12.2019
Sáng ngày 25-12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì hội nghị lấy ý kiến đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh.
Quang cảnh hội nghị

Theo số liệu theo Cục Thống kê tỉnh công bố, giai đoạn 2016-2020, thực hiện 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt và 8 chỉ tiêu không đạt. Tuy nhiên, theo kết quả tại thời điểm xây dựng kế hoạch 5 năm, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt và 6 chỉ tiêu không đạt.

 

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025, để tinh gọn và đưa vào nghị quyết Hội đồng nhân dân và xây dựng kế hoạch hàng năm, UBND tỉnh đề xuất còn lại 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội và môi trường. Các chỉ tiêu còn lại trong nhiệm kỳ 2016-2020 được xây dựng cụ thể tại phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực như: Sản lượng lương thực; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn; tỷ lệ đường liên ấp, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; số lao động được giải quyết việc làm ổn định; tỷ lệ giảm sinh; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tỷ lệ sử dụng nước sach; tỷ lệ hộ sử dụng điện; tỷ lệ che phủ rừng; tỷ lệ huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn chỉnh kế hoạch để UBND tỉnh trình Tỉnh ủy. Theo đó, thống nhất, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 với 2 phương án: Phương án 1: tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,24%, phương án 2 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,45%.

 

Đối với định hướng và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021- 2025, UBND tỉnh đề xuất các giải pháp lớn gồm: tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh nuôi trồng nhất là mở rộng diện tích nuôi ven biển; nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 85% và 30 xã đạt chuẩn nâng cao và có từ 7-9 huyện đạt nông thôn mới. Phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: vật liệu xây dựng, chế biến nông thuỷ sản công nghệ cao, giày da, điện tử, công nghiệp phụ trợ …..

 

Phát triển các hạ tầng thương mại- dịch vụ hiện đại; hình thành các khu kinh tế, khu phi thuế quan, hệ thống kho ngoại quan theo quy hoạch tại các nơi như: Hà Tiên, Phú Quốc, Kiên Lương và Rạch Giá; Đẩy nhanh hoàn thành các dự án trọng điểm và tiếp tục đầu tư hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ phục vụ phát triển, nâng cao chất lượng du lịch hiện đại. Tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hướng đến hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và phát triển đô thị. Tạo mội trường thuận lợi phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, đẩy mạnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế./.

Mai Hương

Số lần đọc: 1912
Website Kiên Giang
Tin liên quan