Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
05.11.2015
Sáng ngày 05/11/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch kiểm tra tình hình phát triển du lịch tại Kiên Giang, do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ làm Trưởng đoàn.
Quang cảnh cuộc họp

Cùng tham dự buổi tiếp và làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, Kiên Lương, Hòn Đất, Kiên Hải, Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao và U Minh Thượng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo Báo cáo tình hình phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2015 và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn kiểm tra tình hình thực tế tại một số khu, điểm du lịch tiêu biểu hoặc đang có vướng mắc trong quá trình phát triển phục vụ khách du lịch./.

P/v

Số lần đọc: 1567
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan