Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
12.03.2014
Đó là xã Tân Hiệp A (huyện Tân Hiệp) và xã Mỹ Đức (thị xã Hà Tiên). Ngoài ra, 35 xã điểm xây dựng nông thôn mới đều tăng từ hai tới bốn tiêu chí trong năm 2014. Thông tin này vừa được nêu ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Kiên Giang, qua hơn 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Năm 2013, tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới trên 794 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương đầu tư khoảng 20 tỉ, ngân sách của tỉnh, huyện, xã khoảng 521 tỉ, vốn huy động từ các doanh nghiệp khoảng 160 tỉ, còn lại là do nhân dân đóng góp. Tính đến nay, bình quân các xã trong tỉnh đã đạt 9,8 tiêu chí tăng 3,2 tiêu chí so với năm 2011.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Văn Thi đánh giá, năm 2013 tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Hiện tại tỉnh đã vượt hơn so với mức bình quân chung của cả nước và của đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đáng mừng nhất là thu nhập đầu người, hạ tầng cơ sở vùng nông thôn không ngừng nâng lên và hoàn thiện, tạo động lực quan trọng cho kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Tuy nhiên, theo đánh giá, Chương trình xây dưng nông thôn mới ở tỉnh ta thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập. Ý kiến từ các địa phương cho thấy, cái khó trong xây dựng nông thôn mới là tiêu chuẩn của bộ tiêu chí không phù hợp với điều kiện xuất phát điểm thấp của nhiều địa phương, nhất là các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Trong đó, nổi trội nhất là tiêu chí số 17 về môi trường. Đến nay, sau hơn 5 năm thực hiện, duy nhất chỉ có xã Tân Hiệp A, huyện Tân Hiệp vừa đạt được tiêu chí này. Còn lại hầu hết các xã khác đều vướng. Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng các tiêu chí về nông thôn mới cần xây dựng dựa trên cơ sở và điều kiện cụ thể của tỉnh ta.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Lê Văn Thi khẳng định Chương trình xây dựng nông thôn mới có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Về những khó khăn đang vướng phải, Chủ tịch Lê Văn Thi yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, từ đó mới phát huy nguồn lực từ nhân dân trong việc thực hiện từng tiêu chí.

“Xây dựng nông thôn mới là một quá trình bền bĩ, lâu dài, không thể một sớm một chiều mà có được. Do đó các cấp uỷ Đảng, uỷ ban, các ban, ngành, đoàn thể phải tích cực vào cuộc với mục tiêu tạo được sự đồng thuận cao nhất trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân. Nguyên tắc sử dụng các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới là cái nào dễ làm trước, khó làm sau, cái nào ít tốn làm trước, tốn nhiều làm sau, phát huy nội lực là chính, không trông chờ ỷ lại, huy động nguồn vốn tổng hợp trong dân, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và nhà nước” – Chủ tịch Lê Văn Thi nhấn mạnh.

Trong năm 2014, tỉnh Kiên Giang phấn đấu có 17/35 xã điểm đạt 19 tiêu chí. 83 xã còn lại phấn đấu đến cuối năm 2014 có trên 50 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Và cuối năm 2015 có 100% xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên./.

Hoài Anh

Số lần đọc: 905
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan