Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
06.04.2015
Ngày 03/4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi trao đổi để thông tin về tình hình thế giới và về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương (ảnh). Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã tham dự.

Tham dự buổi trao đổi, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực Huyện ủy và UBND các địa phương đã được thông tin chi tiết về tình hình kinh tế, chính trị của thế giới trong thời gian gần đây;chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong công tác ngoại giao, phát triển hợp tác với các nước trên thế giới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao tổ chức thông tin về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, qua đó đã góp phần giúp cho địa phương có thêm nhiều thông tin để thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 742
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan