Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
23.05.2014
Ngày 21/5, Phó Chủ tịch Tập đoàn Microsoft Châu Á - Stefan Sjoestrem cùng lãnh đạo Công ty Microsoft Vietnam đã đến và làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi tiếp và làm việc với đoàn (ảnh).

Tại buổi làm việc, ông Stefan Sjoestrem đã chia sẻ thông tin về các chương trình hợp tác của Microsoft đối với Chính phủ, cơ quan quản lý hành chính nhà nước nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế và hành chính công, qua đó mong muốn hai bên có thể xem xét các chương trình hợp tác để cùng phát triển hạ tầng và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã đánh giá cao chuyến công tác của đoàn cũng như hiệu quả ứng dụng của các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, hứa sẽ tạo mọi điều kiện để đoàn khảo sát, tìm hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh qua đó xem xét các chương trình hợp tác để cùng phát triển./.

Bùi Kiên

Số lần đọc: 735
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan