Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
18.10.2015
Sau 2,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đổi mới (từ 15 đến 17/10/2015), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã kết thúc thành công tốt đẹp, mở ra định hướng và kỳ vọng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh lên một tầm cao mới.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 56 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng cơ cấu theo quy định; đủ năng lực gánh vác trọng trách được Đảng bộ và nhân dân giao phó; bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 11 đồng chí. Đại hội bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội XII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Vũ Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Đại hội X Đảng bộ tỉnh thống nhất chủ đề nhiệm kỳ 2015-2020, là: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; phấn đấu đưa Kiên Giang thành tỉnh phát triển khá trong cả nước”. Xác định 3 khâu đột phá là: (1) Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển; (2) Tranh thủ mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; (3) Xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình Đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội (nhiệm kỳ 2015-2020). Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu rất quan trọng và cơ bản đưa Kiên Giang lên tầm cao mới. Đại hội đã đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X (nhiệm kỳ 2015-2020). Những văn kiện quan trọng trình tại Đại hội được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; quyết tâm đưa tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc. Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh lý để ban hành chính thức các văn kiện của Đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.

Thành công của Đại hội là động lực tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, đưa tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1342
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan