Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
11.03.2014
Đó là nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Công văn 962, ngày 10-03-2014, về việc lãnh đạo tổ chức Tết Chôl-Chnăm-Thmây năm 2014 của đồng bào Khmer từ ngày 13 đến 16-4-2014 trên tinh thần “đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm”, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer…

Lễ cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Phật Lớn (tọa lạc tại 151 Quang Trung, Vĩnh Quang, Rạch Giá - là một trong 73 chùa Phật giáo Nam tông của tỉnh Kiên Giang).Theo đó, nội dung công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh quan tâm tạo điều kiện để đồng bào Khmer tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào. Đài Phát thanh-Truyền hình, Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh có chương trình thiết thực phục vụ trong dịp Tết. Các cơ quan chức năng có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày Tết cổ truyền của đồng bào. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tổ chức thăm, chúc Tết các chùa, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, các vị chức sắc tiêu biểu của đồng bào Khmer. Vận động giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân lao động là người Khmer cần tổ chức họp mặt, chúc Tết và tạo điều kiện cho nghỉ phép trong dịp này. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp mặt, chúc Tết cán bộ là người Khmer (đang công tác và đã nghỉ hưu), các vị sư sãi, chức sắc và người có uy tín, tiêu biểu trong dân tộc Khmer.

Lãnh đạo tổ chức đón Tết cần gắn với tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho đồng bào Khmer hiểu và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua và các chính sách về dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và các hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II (2014-2019) ở địa phương,... Đồng thời nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của kẻ xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên đồng bào nêu cao ý thức tự lực tự cường, ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định và ngày càng phát triển./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 908
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan