Tin nóng
31.03.2014
Sáng ngày 31-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 17. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, bí thư các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc (ảnh).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhận định tình hình những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong quý I-2014: Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các cấp, các ngành đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Thực hiện cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy cơ bản đạt yêu cầu, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đạt 98,75%. Chỉ đạo thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng gắn với đánh giá cán bộ năm 2013 nghiêm túc, đúng thực chất hơn, kết quả có 748 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt 91,89%; đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 89,41%; kết nạp 409 đảng viên mới. Hoàn thành và công khai quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn 2015-2020. Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, của Bộ Chính trị gắn với tổng kết chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ” và triển khai chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản, huy động vốn đầu tư, thu ngân sách, xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ… Lãnh đạo tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo; phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội gữ ổn định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra chương trình chỉ đạo công tác quý II-2014, cụ thể như: Tổ chức thực hiện Kế hoạch 109, ngày 26-3-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 81, của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) và một số chủ trương phát triển tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kế hoạch số 12, của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 84, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục khuyết điểm, yếu kém sau tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Thành lập các Tổ giúp việc và xây dựng kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị Đại hội X Đảng bộ tỉnh… Đẩy mạnh luân chuyển, bố trí và sắp xếp các chức danh cán bộ theo quy hoạch.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân các cấp, tiếp tục nâng lên hiệu quả hoạt động. Chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2014 theo Nghị quyết 01 của Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện thí điểm Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;… Mặt trận, dân vận, các đoàn thể tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thôn nông thôn ở địa phương./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1959
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan