Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
11.12.2017
Ngày 06/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa IX chuyên đề ngân sách. Các đồng chí: Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lưu Thị Ngọc Sương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết sau kỳ họp, HĐND tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, điều hành phát huy ưu điểm trong công tác thu-chi ngân sách, công tác đầu tư công, thực hiện khai thác tốt nguồn thu, tiết kiệm chi, đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch đầu tư công. Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em đề nghị thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, HĐND cấp xã khẩn trương chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND cùng cấp để giao dự toán ngân sách, xây dựng cơ bản đảm bảo hoàn thành trong tháng 12 theo luật định. Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh, sở, ngành khẩn trương hoàn thành các nội dung để trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2017, dự kiến tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27-12-2017.
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016, ước tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng chí Trần Hữu Nghị - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua 6 Nghị quyết: Phê chuẩn quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2018; phân bổ ngân sách năm 2018; vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trả nợ gốc năm 2018; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh./.

Kim Thư

 

 

Số lần đọc: 319
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan