Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
11.02.2015
Sáng ngày 09 tháng 02 năm 2015, Đoàn đại biểu của tỉnh Kampot do Ngài Ưng Mêng Hua, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kampot làm Trưởng đoàn sang chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và ông Đào Nghĩa Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi tiếp Đoàn đại biểu của tỉnh Kampot (Campuchia).

Tỉnh Kampot, Vương Quốc Campuchia là một trong những tỉnh tiếp giáp biên giới tỉnh Kiên Giang, có quan hệ hữu nghị truyền thống và giao thương hình thành từ lâu. Việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai bên luôn là mối quan tâm hàng đầu giữa hai nước nói chung, cũng như của lãnh đạo hai tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot nói riêng.

Tại buổi tiếp, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình kinh tế - xã hội, công tác phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự biên giới hai bên, cũng như những quan hệ truyền thống tốt đẹp vốn có giữa hai dân tộc cần tiếp tục được phát huy. Ngài Ưng Mêng Hua, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kampot đánh cao trước sự phát triển mạnh mẽ, cùng với những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế và phát triển đô thị của tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua. Ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Kampot cũng như cá nhân Ngài Ưng Mêng Hua và các thành viên trong đoàn đã dành tỉnh cảm và thời gian quý báu sang thăm, chúc Tết nhân dân tỉnh Kiên Giang nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và thông báo cho Ngài Ưng Mêng Hua cùng các thành viên rằng, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và các cơ quan chức năng sẵn sàng và đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tỉnh Kampot và các tỉnh giáp biên qua lại trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam trong khả năng cho phép.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Kampot quan tâm hơn nữa và tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào người Việt Nam an tâm sinh sống và làm ăn tại tỉnh Kampot cũng như tại đất nước Campuchia./.

Minh Hoàng

Số lần đọc: 634
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan