Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
13.01.2016
Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24/11/2015 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, ngày 28/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch bình ổn thị trường cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Để kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch, sáng ngày 12/01/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi đã tổ chức cuộc họp nhằm kiểm tra tiến độ thực hiện của các sở, ngành và địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Khắc Ghi chủ trì cuộc họp kiểm tra thực hiện bình ổn thị trường cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện nay Sở đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương cùng Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Kiên Giang, Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Co.opmart Rạch Giá, đã thống nhất công tác chuẩn bị và thực hiện đưa hàng bình ổn để bán tại các huyện biên giới, hải đảo trước Tết nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

Theo đó, các chuyến hàng bình ổn thực hiện từ ngày 16 đến 29/01/2016. Trong đó tại huyện Vĩnh Thuận, từ ngày 14 đến ngày 15; huyện U Minh Thượng, từ ngày 16 đến ngày 17; từ ngày 17 đến ngày 18 tại huyện An Minh và huyện Giang Thành; từ ngày 19 đến ngày 20, tại huyện Gò Quao và xã Bình Trị, huyện Kiên Lương; từ ngày 21 đến ngày 22, tại huyện Giồng Riềng và xã Bình An, huyện Kiên Lương; từ ngày 23 đến ngày 25, tại xã An Sơn, huyện Kiên hải và xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương; từ ngày 26 đến ngày 27, tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải và xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương; từ ngày 28 đến ngày 29, tại xã Tiên Hải, huyện Kiên Lương và xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải.

Để đảm bảo bình ổn thị trường, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận chỉ đạo: Thực hiện bình ổn là nhiệm vụ chính trị để đảm bảo cho nhân dân có đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu vui Tết, do đó các sở ngành và địa phương cần phối hợp triển khai tốt kế hoạch đưa hàng bình ổn giá về vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và Ngành Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về đợt hàng bình ổn đến từng địa phương để nhân dân biết tham gia mua hàng. Đối với các địa phương, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp và tạo mọi điều kiện để thực hiện tốt kế hoạch trên địa bàn quản lý./.

Ng.Lê Hồng

Số lần đọc: 2822
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan