Tin nóng
28.10.2014
Ngày 24/10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất nội dung và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Đào Nghĩa Nghiêm và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì hội nghị (ảnh).

Theo dự kiến tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thông qua báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014; kết quả giám sát của HĐND tỉnh năm 2014; kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Tòa án nhân dân hai cấp; Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp; Cục Thi hành án Dân sự. Đồng thời, sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

UBND tỉnh sẽ báo cáo HĐND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách tỉnh; xác định giá đất theo từng thửa đất 6 tháng cuối năm 2014; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách hành chính; tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, trình HĐND tỉnh bãi bỏ chính sách hỗ trợ lãi suất cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển giao thông nông thôn năm 2014, năm 2015; ban hành quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô; bổ sung, sửa đổi chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh; quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; mức phí tham quan Khu du lịch sinh thái Suối Tranh; ban hành chính sách đặc thù nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên ngành giáo dục; ban hành danh mục các công trình thu hồi đất năm 2015; bổ sung cơ chế hỗ trợ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công nhận xã đảo; chuyển ấp của thị trấn thành khu phố; đặt tên đường cho thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đào Nghĩa Nghiêm thống nhất kỳ họp sẽ tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 02/12/2014 đến 05/12/2014, khai mạc vào ngày 02/12/2014. Yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh để tổ chức thành công kỳ họp, đảm bảo nội dung, hiệu lực và thời gian thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Trung Kiên

Số lần đọc: 1771
Tin liên quan