Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
08.04.2015
Sáng ngày 08/4, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi chủ trì Hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh và các doanh nghiệp năm 2015.
Ông Trần Thanh Mộc - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đảng ủy khối Doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và trên 150 doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị nghe báo cáo kết quả trả lời các kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành liên quan; cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2014; báo cáo trả lời các kiến nghị của các sở, ngành liên quan theo sự phân công của UBND tỉnh tại hội nghị và đối thoại trả lời trực tiếp những vấn đề mà doanh nghiệp đặt ra cần giải quyết; UBND tỉnh trả lời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh./.

P/v

Số lần đọc: 816
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan