Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
29.09.2014
Sáng ngày 29 tháng 9 năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 19, sơ kết tình hình quý III và triển khai chương trình chỉ đạo quý IV. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị (ảnh).

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trình bày, báo cáo nêu rõ: Trong quý III-2014, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, nên tình hình chung trong tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ động chỉ đạo chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường làm việc với các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương để kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Kinh tế tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như sản lượng lúa, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, khách du lịch, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách… Trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, tổ chức tốt khai giảng năm học mới, huy động học sinh đến trường, thực hiện chính sách đối với người có công, hỗ trợ người nghèo, các hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh. Các tranh chấp, khiếu nại của công dân được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ ổn định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra Chương trình chỉ đạo quý IV-2014, cụ thể như: Chuẩn bị và tổng kết năm 2014; kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. Chỉ đạo thường xuyên việc khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch. Chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trọng tâm là chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm tự phê bình của cấp ủy các cấp; tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề và chương trình dự án phục vụ xây dựng báo cáo chính trị. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt các cấp, xây dựng kế hoạch công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bí trí cán bộ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhân sự để bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, gắn với nhận xét đánh giá cán bộ năm 2014;…Chính quyền các cấp rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đề ra các biện pháp tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực còn chậm, đạt thấp so với kế hoạch. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. Tổ chức công bố Quyết định 1676, ngày 17-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Phú Quốc là đô thị loại II. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ công bố Quyết định 758, ngày 21-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang; Trình đề án thành lập huyện Sơn Thành, huyện Thổ Châu…

Dân vận, Mặt trận, Đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217, và Quyết định 218, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tăng cường nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh. Đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tạo điều kiện để đồng bào dân tộc, tôn giáo tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động tôn giáo đúng theo quy định pháp luật./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 781
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan