Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
02.11.2015
Sáng ngày 28/10/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường). Chủ tọa kỳ họp bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Hoàng Thăng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh.
Ông Phạm Vũ Hồng (thứ hai từ phải sang) được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Ảnh: Trung Kiên

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe thông qua các Tờ trình của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với các ông: Lê Văn Thi, Nguyễn Thanh Nghị do được điều động nhận nhiệm vụ mới; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với các ông: Lê Văn Thi do thay đổi công tác; ông Đặng Công Huẩn, do thay đổi công tác và nhận nhiệm vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, giới thiệu ông Phạm Vũ Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2011-2016). Căn cứ kết quả bỏ phiếu, ông Phạm Vũ Hồng đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu bầu 53/54 phiếu, bằng 98,14% (so với đại biểu có mặt). Ông Phạm Vũ Hồng, sinh năm 1961, quê huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang; trình độ cao cấp chính trị, chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư thủy công./.

Duy Hương

Số lần đọc: 1137
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan