Tin nóng
16.09.2014
Sáng ngày 15-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai tiếp tục học tập, quán triệt và thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị (ảnh).

Tại hội nghị, trên 1.200 đại biểu đã được Tiến sĩ Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày, giới thiệu nội dung và kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại, là một tác phẩm vô giá trong di sản tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta. Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng và bao trùm mọi mặt của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, đạo đức, quan hệ và nguyên tắc ứng xử giữa các quốc gia, dân tộc, đạt đến chiều sâu văn hóa, nhân văn.

Đồng thời, các đại biểu được tiếp thu Kế hoạch số 131, ngày 29/8/2014 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 62, ngày 29/8/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, sau hội nghị các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm từ nay đến cuối năm, thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền, giáo dục ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc. Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Người kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền tập thể, cá nhân điển hình; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Quốc Tuấn

Số lần đọc: 1915
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan