Tin nóng
05.08.2015
Hôm qua ngày 03-8, Đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đến làm việc tại tỉnh Kiên Giang để thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh.
Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác số 4 đánh giá, trong quá trình Đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát, Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan đều nghiêm túc thực hiện, phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn công tác. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện sát với tình hình của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Thực hiện quy định của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo đồng chí bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng của các cơ quan chức năng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc đã góp phần chấn chỉnh, khắc phục kịp thời một số hạn chế, thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tại địa phương. Việc xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm./.

Kim Thư

Số lần đọc: 1650
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan