Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
05.04.2017
Sáng 07 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường C – Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, tổ chức cuộc họp (trực tuyến) nghe dự thảo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017. Tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và 15 điểm cầu các huyện, thị, thành phố cùng tham dự.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý I/2017

Trong quý, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, xử lý các khâu then chốt, trọng yếu trong từng khu vực kinh tế, nhằm tạo tiền đề, sức bật mới cho những tháng kế tiếp. UBND tỉnh bám sát công việc, nắm bắt tình hình để có biện pháp chỉ đạo phù hợp, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh…

Tình hình kinh tế - xã hội

Tăng trưởng kinh tế:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) quý I/2017 đạt: 10.646 tỷ đồng, tăng: 7,39% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực I tăng: 4.8%; khu vực II tăng: 7,61%; khư vực III tăng: 8,46%.

Sản xuất nông nghiệp:

Vụ Mùa gieo trồng với điện tích: 47.432 ha, đạt: 114,29% kế hoạch, bằng: 78,89% so với cùng kỳ (giảm 12.696 ha). Đến nay, đã thu hoạch dứt điểm 37.077 ha, bằng 78,16% tổng diện tích gieo sạ, năng suất bình quân đạt: 3,68 tấn/ha, sản lượng thu hoạch: 136.354 tấn, bằng: 71,34% kế hoạch, tăng: 26,79% so với cùng kỳ.

Vụ Đông Xuân gieo trồng được: 298.748 ha, bằng: 99,26% kế hoạch, thu hoạch được: 205.096 ha, đạt: 68,65% diện tích gieo trồng, năng suất thu hoạch bình quân ước đạt: 6,18 tấn/ha. Diện tích lúa bị nhiễm bệnh, chủ yếu là bệnh muỗi hành: 15.596 ha, nhiều nhất là các huyện Hòn Đất và Giồng Riềng;

Vụ Hè Thu diện tích gieo trồng sớm: 52.609 ha, đạt: 17,84% kế hoạch.

Thủy sản: Sản lượng khai thác và nuôi trồng: 156.453 tấn, đạt: 20,73% kế hoạch và tăng: 2,97% so cùng kỳ. Trong đó, diện tích tôm nuôi đạt: 99.424 ha, đạt: 87,99% kế hoạch, tăng: 8,23% so cùng kỳ...

Chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tăng: 5,31% so với quý I/2016, tăng cao nhất là ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước đá tăng: 7,19%. Giá trị sản xuất công nghiệp: 8.127,8 tỷ đồng, đạt: 19,13% kế hoạch và tăng: 6,53% so với cùng kỳ.

Thương mại, dịch vụ và du lịch tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 21.025,73 tỷ đồng, đạt: 25,18% kế hoạch và tăng: 19,85% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng khá ổn định, tháng 3 tăng: 0,03% so với tháng trước, sau 03 tháng tăng: 0,9% so với tháng 12 năm 2016.

Tổng thu ngân sách: 2.584,7 tỷ đồng, đạt: 29,25% dự toán. Tổng chi ngân sách: 2.553,29 tỷ đồng, đạt: 21,4% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển: 818,102 tỷ đồng, đạt: 20% dự toán...

Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra: 242 vụ, giảm: 42 vụ so với cùng kỳ. Buôn lậu, vận chuyển hàng nhập lậu tăng so với cùng kỳ. Trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí, xảy ra: 61 vụ (giảm 14 vụ), làm chết: 34 người (giảm 15 người), bị thương: 46 người (giảm 16 người). Cháy, nổ xảy ra: 17 vụ (không tăng giảm), làm chết: 01 người, bị thương 01 người, thiệt hại tàn sản khoảng: 15,6 tỷ đồng; các lĩnh vực khác tiếp tục phát triển ổn định.

Nhìn chung, kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2017 đạt nhiều kết quả tích cực, các ngành, lĩnh vực sản xuất diễn biến thuận lợi; công tác quản lý đầu tư và xây dựng được tập trung chỉ đạo đảm bảo đúng tiến độ; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tiếp tục tăng cường và giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện.

Hạn chế: Kính tế - xã hội tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn một số ngành, lĩnh vực còn nhiều khó khăn, nhất là sản xuất nông nghiệp, diện tích vụ Mùa nhiều năm liền bị thiệt hại nặng cần quan tâm chỉ đạo chuyển đổi sản xuất, công tác dự báo và phòng, chống dịch bệnh, thiên tai còn nhiều hạn chế; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giảm... Việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại một số đơn vị và địa phương còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Sau khi thông qua dự thảo, các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội nghị cơ bản thống nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những thành quả và nổ lực của các sở, ban, ngành và địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phát triển kinh tế - xã hội quý I/2017.

Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành là người đứng đầu cơ quan phải sử dụng hết khả năng, quyền hạn của mình được giao để quan tâm, chỉ đạo, xử lý công việc cho tốt.

Về lĩnh vực nông nghiệp có khởi sắc nhưng tính ổn định và bền vững chưa cao, đề nghị ngành phải thay đổi nhận thức từ lãnh đạo cho đến người nông dân. Sản xuất nông nghiệp phải lấy hiệu quả là mục tiêu cuối cùng và phải tăng giá trị, muốn đạt hiệu quả thì phải giảm chi phí.

Ngành Công Thương phải thông tin liên tục tình hình thị trường lúa gạo, nông sản, để cho người nông dân nắm được. Ngành phối hợp cùng doanh nghiệp xác định, lựa chọn giống phù hợp với thị trường và người nông dân cần; quy hoạch phải đi sâu vào từng tiểu vùng, tìm hiểu, khảo sát, điều kiện phù hợp với khí hậu; cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển xuất khẩu đặc biệt là lúa, gạo…

Đề nghị các sở, ban, ngành làm tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được giao trong thời gian tới./.

Thiên Đăng

Số lần đọc: 519
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan