Tin nóng
24.03.2015
Sáng ngày 23/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng (TĐ-KT) năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thi - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh; đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh.
Đồng chí Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trình bày Báo cáo tổng kết công tác TĐ-KT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trình bày Báo cáo tổng kết công tác TĐ-KT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; theo đó, năm 2014 tỉnh tiếp tục duy trì 18 chuyên đề thi đua, nổi bật là các phong trào: Ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới; dân vận khéo; bảo vệ an ninh Tổ quốc; lao động giỏi, lao động sáng tạo.v.v… Công tác khen thưởng được chú trọng, đã kịp thời động viên, thúc đẩy phong trào thi đua trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác TĐ-KT năm 2014 và cho rằng công tác TĐ-KT đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Tuy nhiên, một số nơi phong trào thi đua còn mang tính hình thức, các phong trào thi đua chuyên đề chưa được chú trọng, chưa kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng chưa chặt chẽ, còn dàn đều… Do đó, để công tác TĐ-KT có nhiều đổi mới hơn nữa, đóng góp nhiều hơn vào thành tựu phát triển chung của tỉnh, nhất là trong năm 2015, năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và đề ra kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016-2020, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần bám sát chủ đề của năm là “phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh”, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào: Xây dựng nông thôn mới; đầu tư giao thông nông thôn; trồng cây xanh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giảm tội phạm và tai nạn giao thông; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững.

Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào TĐ-KT nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; các ngành, địa phương cần đẩy mạnh việc rà soát phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến nhằm biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt. Tập trung khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, khen thưởng kịp thời và khen thưởng theo tiêu chí nhằm tạo ra nhiều sáng kiến, sáng tạo mới, góp phần tăng năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, sử dụng và phát huy có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

Huỳnh Bích

Số lần đọc: 1938
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan