Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
25.05.2014
Ngày 20/5/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thi đã ký Quyết định kiện toàn Tổ công tác liên ngành 689 để tiếp nhận thông tin về các vấn đề liên quan đến tàu cá, ngư dân Kiên Giang bị nước ngoài kiểm soát, bắt giữ, xử lý.
àu đang ra khơi đánh bắt cá - Ảnh minh họa (H.Anh)

Tổ Công tác gồm 10 thành viên, do Ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng; ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổ phó, cùng với 8 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Tổ công tác liên ngành 689 có nhiệm vụ: Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động nghề cá trên biển, giải quyết nhanh các trường hợp tàu cá của ngư dân bị bắt giữ, xử phạt theo phạm vi trách nhiệm của mỗi cơ quan. Tham mưu đề xuất các phương án để ngăn chặn, hạn chế tàu cá của tỉnh Kiên Giang vi phạm vùng biển của các nước lân cận. Tham gia các cuộc họp có liên quan đến tàu cá và ngư dân tỉnh Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá các nội dung hoạt động phối hợp liên ngành về giải quyết, xử lý tàu cá và ngư dân tỉnh Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Xây dựng đường dây nóng để tổ chức, cá nhân, địa phương báo cáo nhanh tình hình tàu cá tỉnh Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt.

Cơ quan thường trực của Tổ công tác liên ngành 689 đặt tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Kiên Giang. Địa chỉ số 02 Huỳnh Tịnh Của, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá; tỉnh Kiên Giang./.

Bảo Ngọc

Số lần đọc: 673
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan