Tin nóng
14.02.2014
Với mục đích vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), bảo vệ rừng nhằm bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng ngày càng vững mạnh đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng.

Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng đối với phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Với các nội dung thi đua như sau: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng; Nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng tại cơ sở và nơi cư trú; Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng; Sơ, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua; Lựa chọn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng.

Tất cả các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều có thể được đề nghị khen thưởng. Với các hình thức: Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen Công an tỉnh, giấy khen Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian tính khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH năm 2014 tính từ ngày 01/10/2013 đến ngày 01/10/2014. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Kiên Giang là Văn phòng Ban Chỉ huy PCCC và CNCH tỉnh sẽ nhận hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng./.

Minh Châu

Số lần đọc: 1957
Theo Kiengiang.gov.vn
Tin liên quan