Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
14.02.2014
Với mục đích vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), bảo vệ rừng nhằm bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng ngày càng vững mạnh đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng.

Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch phát động thi đua, khen thưởng đối với phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Với các nội dung thi đua như sau: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp về công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng; Nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng tại cơ sở và nơi cư trú; Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng; Sơ, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua; Lựa chọn tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng.

Tất cả các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều có thể được đề nghị khen thưởng. Với các hình thức: Bằng khen UBND tỉnh, giấy khen Công an tỉnh, giấy khen Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời gian tính khen thưởng tổng kết phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH năm 2014 tính từ ngày 01/10/2013 đến ngày 01/10/2014. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Kiên Giang là Văn phòng Ban Chỉ huy PCCC và CNCH tỉnh sẽ nhận hồ sơ thủ tục đề nghị khen thưởng./.

Minh Châu

Số lần đọc: 844
Theo Kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan