Tin nóng
20.12.2016
Ngày 19/12/2016, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Rạch Giá đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng đến Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, Bí thư Đảng ủy các phường, xã để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Trang Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Thành ủy. Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm (2016-2020) của Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các sở, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, quân, dân thành phố Rạch Giá đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Thành ủy đã đề ra trong năm 2016. Đối chiếu với 26 chỉ tiêu Nghị quyết và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, có 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 20 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế.

 Đồng chí Nguyễn Văn Nhỏ - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Bùi Trung Thực - Thành ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch thành phố thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của thành phố năm 2016 và dự toán năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và kế hoạch năm 2017; đồng chí Ngô Thị Thanh Tuyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2016; đồng chí Trang Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy thông qua dự thảo Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2017.

    Các đại biểu đã thảo luận, tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và đề xuất những biện pháp tích cực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ của Thành ủy thành phố Rạch Giá trong năm 2017 sắp tới. Tại hội nghị này, các đại biểu đã nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và chương trình chỉ đạo năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; công tác thu, chi tài chính Đảng; công tác kết nạp đảng viên năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017.
    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả của Đảng bộ, quân, dân thành phố đã đạt được trong năm 2016; đồng thời nhấn mạnh đến những nhiệm vụ, giải pháp trong năm mới 2017: “Đảng bộ thành phố Rạch Giá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các kế hoạch, đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố; cụ thể hóa Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố; thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý để tạo nguồn cán bộ, bảo đảm tính kế thừa cho trước mắt và lâu dài. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, tiếp tục phát huy và khai thác thế mạnh của thành phố. Trong đó tập trung tăng cường phát triển dịch dụ thương mại, du lịch và khai thác thủy sản; đồng thời tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tập trung, xây dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố và các huyện, thị trong tỉnh. Thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tiện ích đô thị; triển khai thí điểm “Thành phố thông minh” phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố Rạch Giá trong tương lai.”
    Đồng chí Nguyễn Văn Phích - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Rạch Giá tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và kết luận hội nghị. Trong đó, đồng chí đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ thành phố, thực hiện với chủ đề “Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tích cực huy động và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển, đưa thành phố phát triển đúng định hướng và bền vững.”./.

Thanh Hiệp

Số lần đọc: 1995
http://vanphong.kiengiang.gov.vn
Tin liên quan