Tin nóng
03.10.2013
Ngày 30/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nam đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến làm việc với UBND huyện Kiên Lương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại địa phương (ảnh).

Tổng sản lượng lương thực đạt 202.966 tấn, đạt 103% kế hoạch, diện tích canh tác được mở rộng thêm 2.480 ha. Tổng sản lượng khai thác và nuôi thủy sản được 53.167,5 tấn đạt 70,25 % kế hoạch; trong đó, sản lượng khai thác 36.554 tấn, sản lượng nuôi trồng 16.613,5 tấn, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 5.670 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 742.053 triệu đồng, đạt 82,6% so với kế hoạch. Tổng mức luân chuyển hàng hóa và sản phẩm dịch vụ được 3.632,3 triệu đồng, đạt 80,4% so với kế hoạch.

Tiếp tục được quan tâm thực hiện, đã thi công hoàn thành được 41 công trình (bao gồm 11 công trình hoàn thành là trả nợ, 02 công trình là chuyển tiếp của năm 2012 và 28 công trình bố trí mới); đang thi công 32 công trình. Giá trị khối lượng hoàn thành 50,6 tỷ đồng đạt 63,3% so với kế hoạch mới điều chỉnh 6 tháng đầu năm 2013. Giá trị cấp phát được 24,9 tỷ đồng, chiếm 31,1% so với kế hoạch mới điều chỉnh 6 tháng đầu năm 2013.

Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong dân đạt 89,1%.

Công tác quản lý thu chi ngân sách cơ bản chặt chẽ và từng bước đi vào nền nếp, triển khai thực hiện tốt việc miễn, giảm, gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 113,125 tỷ đồng đạt 80,8% so với kế hoạch. Tổng chi ngân sách huyện ước 143,74 tỷ đồng, bằng 88,98% kế hoạch.

Chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên, kết quả năm học 2012 - 2013, tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 98,78%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,20%, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào học mầm non đạt 90,55%.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết. Công tác phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, hành nghề y dược tư nhân được tăng cường; mạng lưới y tế ở cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề nhất là lao động nông thôn... góp phần tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nam đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện Kiên Lương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt cao, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu như thu ngân sách, xây dựng cơ bản, công tác an sinh xã hội… để có giải pháp phù hợp thực hiện đạt kế hoạch năm. Tập trung chỉ đạo trong lĩnh vực nuôi tôm công nghiệp; làm việc với các ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện để giải ngân vốn tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Tập trung mọi nguồn lực để đến cuối nhiệm kỳ có 01 xã nông thôn mới đạt 19 tiêu chí./.

Đỗ Quyên

 
Số lần đọc: 2149
Theo kiengiang.gov.vn
Tin liên quan